Každé zariadenie je flexibilné - či už spotrebúva alebo vyrába elektrickú energiu.

Ako môžeme využiť flexibilitu na dosiahnutie väčšieho zisku?

Poskytovať podporné služby a pomáhať vyrovnávať sieť

Flexibilné zariadenia, ako sú bioplynové stanice, zariadenia na biomasu, kogeneračné jednotky, batérie a dokonca aj záložné generátory, môžu pomôcť stabilizovať sieť a generovať dodatočné príjmy pre svojich majiteľov, ak sa zapoja do virtuálnej elektrárne (VPP). Veľkí spotrebitelia elektriny môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri poskytovaní tzv. podporných služieb, ktoré vyrovnávajú sieť. Spoločnosti, ktoré sa podieľajú na podporných službách, môžu generovať dodatočné príjmy, keď by za normálnych okolností generovali len náklady. Ak sú tieto zdroje združené vo virtuálnej elektrárni, umožňujú poskytovateľovi prenosovej sústavy (TSO) lepšie kontrolovať rovnováhu sústavy. V spoločnosti Nano Energies spravujeme podporné služby na trhoch v piatich európskych krajinách.

Zistite viac

Plánujte svoju spotrebu energie pomocou inteligentného vnútrodenného obchodovania na trhu

Využite svoju flexibilitu na nákup alebo predaj energie v správnom okamihu a umožnite svojim zariadeniam dosahovať zisk. Inteligentným riadením spotreby energie vám optimalizácia plánovania spotreby energie umožňuje zvýšiť príjmy z vašich flexibilných zariadení alebo znížiť náklady na energiu pre vašu firmu. Pôsobíme na denných a vnútrodenných trhoch a ako odborník na krátkodobé trhy s energiou vám môžeme zabezpečiť najlepšie ceny. Naše algoritmy vytvárajú rozvrh, ktorý vám umožňuje využívať cenové rozpätie na krátkodobých trhoch s energiou. Na základe charakteristík vášho zariadenia si vyberiete, ako chcete maximalizovať svoju prevádzku.

Zistite viac

Sme sprostredkovateľom medzi vami a prenosovou sústavou

Spoločnosť Nano Energies je sprostredkovateľom medzi vami a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, spoločnosťou SEPS. Naše služby zahŕňajú všetko od dispečingu, obchodovania s elektrinou a predpovedania cien až po poskytovanie podporných služieb.

Kde všade nájdete flexibilitu?

Flexibilitu nájdete všade tam, kde môžete v priebehu času presúvať energiu. Buď pri výrobe energie, alebo pri jej spotrebe - napríklad pri prevádzke priemyselných budov. Flexibilita je všade okolo nás a niekedy aj na miestach, kde by sme ju nečakali. Kontaktujte nás a my vám pomôžeme zistiť, či sú vaše zariadenia flexibilné a ako môžete nájsť nové zdroje príjmov a znížiť účty za energiu.

Výroba elektrickej energie

Ak váš objekt vyrába elektrickú energiu a jeho prevádzku je možné časovo posunúť, môžeme vám pomôcť zvýšiť jeho ziskovosť.

Záložné generátory
Kogeneračné jednotky
Bioplynové zariadenia
Biomasa
Malé modulárne reaktory (SMR)
Palivové články
Solárna a veterná energia

Flexibilita na strane dopytu (DSR)

Ak máte podnik, ktorý spotrebúva veľké množstvo energie, ktoré je možné regulovať v čase, môžeme s vami spolupracovať.

Zistite viac

Dátové centrá
Skleníky
Výroba ocele
Výroba cementu
Papierne
Výroba skla
Chemická výroba
Ostatná priemyselná výroba

Skladovanie energie

Skladovanie energie v batériách, ale aj skladovanie tepla a chladu možno ďalej optimalizovať. Ukážeme vám, ako na to.

Skladovanie tepelnej energie
Skladovanie energie v batériách
Centrá na skladovanie chladu
Gravitačné skladovanie

Malé zariadenia nemôžu pomôcť sieti samé o sebe. Keď sa však spoja, ich potenciál exponenciálne narastie

Pokiaľ zariadenie nemá aspoň desiatky megawattov výkonu, nemôže sa samo zúčastňovať na trhoch s energiou. Zariadenia s výkonom už od 0,2 MW však môžu byť spolu s ďalšími pripojené k jednej virtuálnej elektrárni. A keď sa takéto malé zdroje spoja, ich potenciál sa znásobí a môžu ľahko poskytnúť veľkú pomoc sieti.

O nás

24/7 hľadáme spôsoby, ako vám zarobiť viac peňazí

Môžete sa spoľahnúť, že budeme k dispozícii vždy, keď nás budete potrebovať. Náš dispečing nepretržite dohliada na diaľkovú prevádzku celého portfólia našich zariadení.

My zaplatíme náklady na pripojenie

a vy čoskoro získate nový zdroj príjmov. Žiadne riziko.
Krok 1

Odborná analýza

Nájdeme flexibilitu vo vašej prevádzke. Dôkladne preskúmame a určíme, čo a kedy je možné riadiť, a pomôžeme vám nastaviť ideálny prevádzkový plán. Postaráme sa o všetky náklady.

Krok 2

Pripojenie

Bezpečne sa s vami spojíme, aby sme mohli monitorovať a diaľkovo spravovať vaše zariadenie na základe dohodnutého prevádzkového plánu.

Krok 3

Uvedenie do prevádzky

Po úspešnom pripojení k našej virtuálnej elektrárni prepojíme vaše údaje s údajmi prevádzkovateľa trhu, spoločnosti SEPS.

Krok 4

Prevádzka 24/7

Monitorujeme trh nepretržite - aby ste vy nemuseli. Neustále aktualizujeme naše modely o najnovšie údaje o cenách, aby sme maximalizovali vaše príjmy.

Pripojte sa k našej virtuálnej elektrárni.
Pomôžte sieti & zarábajte.

Spojte sa s nami